Substrát je tvořen pilinami z tvrdého dřeva a příměsí obilních živin. Naočkován je houbou Hlívá Černá perla (Plerurotus ostreatus hybrid) a je již plně prorostlý a připravený plodit v případě, že jsou již patrné zárodky plodnic.

Nůžkami ustřihněte plastový kontejner v horní části. Takto vzniklý rukáv složte dolů a nechte cca 5cm nad povrchem substrátu, aby vytvořil jakousi ohrádku. Povrch substrátu pravidelně kropte vodou, houby však nikdy nekropte přímo. Pak již udržujte jen vzdušnou vlhkost.

Takto připravený blok umístněte na místo bez přímeho slunečního svitu, ovšem s dostatkem světla (tak, aby bylo možno číst) a s optimální teplotou 16°-18°C a vlhkostí vzduchu 85-90%. (Pro udržení vlhkosti můžete zapíchnout 4 špejle do rohů bloku a přikrýt je průhledným igelitem – takto vznikne malý pěstební stan, který bude držet vlhkost, případně blok umístňete pod průhledný kontejner/krabici). Zabezpečte dostatečnou výměnu vzduchu častým větráním několikrát denně.

Plodnice sklízejte během dalších 4-8 dnů, nebo když se plodnicím začnou zvedat okraje klobouku. Odstraňte všechny plodnice.

Po sklizni nechte blok odpočinout 14 dní. Substrát navlhčete a zabalte zpět do pytle – vyhrněte nahoru a založte jako obálku. Uložete do místnosti s teplotou 10-15°C. Vyčkejte dokud se opět nazačnou tvořit zárodky plodnic (to muže trvat dva až tři týdny) a opakujte pěstební postup. Každý blok by měl plodit 2-3 sklizně.