NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ
 Hlíva královská - Eryngii
 Děkujeme, že jste si zakoupili naočovaný blok se substrátem z Urban Fungi.
 Substrát je tvořen pilinami z tvrdého dřeva a příměsí obilních živin. 
Naočkován je houbou Hlívá královská/máčková - Eryngii (Plerurotus 
eryngii) a je již plně prorostlý a připravený plodit v případě, že jsou již 
patrné zárodky plodnic.
 Nůžkami ustřihněte plastový kontejner v horní části. Takto vzniklý rukáv 
složte dolů a nechte cca 5cm nad povrchem substrátu, aby vytvořil jakousi 
ohrádku. Povrch substrátu pravidelně kropte vodou, houby však nikdy 
nekropte přímo. Pak již udržujte jen vzdušnou vlhkost. 
 Takto připravený blok umístněte na místo bez přímeho slunečního svitu, 
ovšem s dostatkem světla (tak, aby bylo možno číst) a s optimální teplotou 
16°-18°C a vlhkostí vzduchu 85-90%. (Pro udržení vlhkosti můžete zapíchnout
4 špejle do rohů bloku a přikrýt je průhledným igelitem – takto vznikne malý 
pěstební stan, který bude držet vlhkost, případně blok umístňete pod 
průhledný kontejner/krabici). Zabezpečte dostatečnou výměnu vzduchu 
častým větráním několikrát denně. 
 Plodnice sklízejte během dalších 4-8 dnů, nebo když se plodnicím začnou 
zvedat okraje klobouku. Odstraňte všechny plodnice. 
 Po sklizni nechte blok odpočinout 14 dní. Substrát navlhčete a zabalte zpět 
do pytle – vyhrněte nahoru a založte jako obálku. Uložete do místnosti s 
teplotou 10-15°C. Vyčkejte dokud se opět nazačnou tvořit zárodky plodnic (to 
muže trvat dva až tři týdny) a opakujte pěstební postup. Každý blok by měl 
plodit 2-3 sklizně. 
 
www.urbanfungi.cz
NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ
 Hlíva královská - Eryngii
 Děkujeme, že jste si zakoupili naočovaný blok se substrátem z Urban Fungi.
 Substrát je tvořen pilinami z tvrdého dřeva a příměsí obilních živin. 
Naočkován je houbou Hlívá královská/máčková - Eryngii (Plerurotus 
eryngii) a je již plně prorostlý a připravený plodit v případě, že jsou již 
patrné zárodky plodnic.
 Nůžkami ustřihněte plastový kontejner v horní části. Takto vzniklý rukáv 
složte dolů a nechte cca 5cm nad povrchem substrátu, aby vytvořil jakousi 
ohrádku. Povrch substrátu pravidelně kropte vodou, houby však nikdy 
nekropte přímo. Pak již udržujte jen vzdušnou vlhkost. 
 Takto připravený blok umístněte na místo bez přímeho slunečního svitu, 
ovšem s dostatkem světla (tak, aby bylo možno číst) a s optimální teplotou 
16°-18°C a vlhkostí vzduchu 85-90%. (Pro udržení vlhkosti můžete zapíchnout
4 špejle do rohů bloku a přikrýt je průhledným igelitem – takto vznikne malý 
pěstební stan, který bude držet vlhkost, případně blok umístňete pod 
průhledný kontejner/krabici). Zabezpečte dostatečnou výměnu vzduchu 
častým větráním několikrát denně. 
 Plodnice sklízejte během dalších 4-8 dnů, nebo když se plodnicím začnou 
zvedat okraje klobouku. Odstraňte všechny plodnice. 
 Po sklizni nechte blok odpočinout 14 dní. Substrát navlhčete a zabalte zpět
do pytle – vyhrněte nahoru a založte jako obálku. Uložete do místnosti s 
teplotou 10-15°C. Vyčkejte dokud se opět nazačnou tvořit zárodky plodnic (to 
muže trvat dva až tři týdny) a opakujte pěstební postup. Každý blok by měl 
plodit 2-3 sklizně.