NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ
ŠUPINOVKA NAMEKO
 Děkujeme, že jste si zakoupili naočovaný blok se substrátem z Urban Fungi.
 Substrát je tvořen pilinami z tvrdého dřeva a příměsí obilních živin. 
Naočkován je houbou Šupinovka nameko (Pholiotika nameko) a je již plně 
prorostlý a připravený plodit v případě, že jsou již patrné zárodky plodnic. 
 Nůžkami ustřihněte plastový kontejner v horní části. Takto vzniklý rukáv 
složte dolů a nechte cca 5cm nad povrchem substrátu, aby vytvořil jakousi 
ohrádku. Povrch substrátu pravidelně kropte vodou, houby však nikdy 
nekropte přímo. Pak již udržujte jen vzdušnou vlhkost. 
 Takto připravený blok umístněte na místo bez přímeho slunečního svitu, 
ovšem s dostatkem světla (tak, aby bylo možno číst) a s optimální teplotou 
18°-28°C a vlhkostí vzduchu 85-90%. (Pro udržení vlhkosti můžete 
zapíchnout 4 špejle do rohů bloku a přikrýt je průhledným igelitem – takto 
vznikne malý pěstební stan, který bude držet vlhkost, případně blok 
umístňete pod průhledný kontejner/krabici). Zabezpečte dostatečnou 
výměnu vzduchu častým větráním několikrát denně. 
 Plodnice sklízejte během dalších 4-8 dnů, nebo když se plodnicím začnou 
zvedat okraje klobouku. Odstraňte všechny plodnice.
 Po sklizni nechte blok odpočinout 21 dní. Odstraňte všechny plodnice a 
nečistoty, substrát navlhčete a zabalte zpět do pytle – vyhrňte nahoru a 
založte jako obálku do boku pěstebního bloku. Uložte do místnosti s teplotou
20°C. Vyčkejte dokud se opět nazačnou tvořit zárodky plodnic (to muže trvat 
dva až tři týdny) a opakujte pěstební postup. Každý blok by měl plodit 2-3 
sklizně.