NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ
 LESKLOKORKA LESKLÁ - REISHI
 Děkujeme, že jste si zakoupili naočovaný blok se substrátem z Urban Fungi.
 Substrát je tvořen pilinami z tvrdého dřeva a příměsí obilních živin. 
Naočkován je houbou Lesklokorka lesklá – Reishi (Ganoderma lucidum) a je 
již plně prorostlý a připravený plodit v případě, že jsou již patrné zárodky 
plodnic. U Reishi je nechcte vyvinout až 5 cm do výšky. 
 Nůžkami ustřihněte plastový kontejner v horní části. Takto vzniklý rukáv 
složte dolů a nechte cca 5cm nad povrchem substrátu, aby vytvořil jakousi 
ohrádku. Povrch substrátu pravidelně kropte vodou, houby však nikdy 
nekropte přímo. Pak již udržujte jen vzdušnou vlhkost. 
 Takto připravený blok umístněte na místo bez přímeho slunečního svitu, 
ovšem s dostatkem světla (tak, aby bylo možno číst) a s optimální teplotou 
21°-27°C a vlhkostí vzduchu 90-95%. (Pro udržení vlhkosti můžete zapíchnout
4 špejle do rohů bloku a přikrýt je průhledným igelitem – takto vznikne malý 
pěstební stan, který bude držet vlhkost, případně blok umístňete pod 
průhledný kontejner/krabici). Zabezpečte dostatečnou výměnu vzduchu 
častým větráním několikrát denně. 
 Plodnice sklízejte během dalších až 60 dnů, nebo když se plodnice začnou 
měnit barvu okraje klobouku. Odstraňte všechny plodnice. 
 Po sklizni nechte blok odpočinout více než 30 dní. Substrát navlhčete a 
zabalte zpět do pytle – vyhrněte nahoru a založte jako obálku. Uložete do 
místnosti s teplotou 18-27°C. Vyčkejte dokud se opět nazačnou tvořit zárodky
plodnic a opakujte pěstební postup. Každý blok by měl plodit 2 sklizně. 
 
www.urbanfungi.cz