Kolíčková sadba hub, podhoubí prorostlé na kolcích